Ugrás a tartalomra

Rólunk

Eu pályázat

A Vértes Tábor fenntartó és üzemeltető Családsegítő Alapítványt 1995-ben a móri Római Katolikus Plébániahivatal és Dr. Pálffy István alapította.

Az Alapítvány alapító okirat szerinti céljai:

- az Átmeneti Szálló működtetésének, fejlesztésének, hasznosításának támogatása,
- a Családsegítő Központ szolgáltatásainak bővítése és minőségi fejlesztésének támogatása (önsegítő csoportok finanszírozása),
- a hátrányos helyzetű egyének és családok pénzbeli valamint természetbeni támogatása,
- a környékbeli kisebb települések családsegítőinek támogatása, szakmai továbbképzésük szervezése,
- a Vértes Ifjúsági tábor kialakítása és működtetése,
- közhasznú munkások, pályakezdők, tartós munkanélküliek, csökkent munkaképességűek foglalkoztatása és mentálhigiénés segítségnyújtása, támogatása,
- személyes gondoskodást nyújtó alap-és szakellátási formák fejlesztése, támogatása, működtetése (szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- gyermekjóléti szolgálat) ellátási szerződés alapján,
- gyermek és ifjúságvédelem, (gyermekjóléti szolgálat működtetése ellátási szerződések szerint)
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
- 1995-ben, amikor alapítottuk a legfontosabb cél az volt, hogy Mór és a környékbeli falvak szociális ellátását javítani tudjuk, a már megkezdett Vértes Ifjúsági Tábor felújítási munkálatait segítsük ezzel a jogi formával. Folyamatosan bővítettük a célokat, a mindenkori elvárások szerint.

Az elmúlt évek alatt a legfontosabb tevékenységek:

- pályázati forrásokból és önkormányzati támogatásokból a Vértes Tábor működik, fejlődik, 34 férőhelyes, télen, nyáron üzemel,
- közhasznú foglalkoztatás szinte minden évben megvalósul,
- az Átmeneti Szálló segítése folyamatos,
- a környékbeli községekben több éven keresztül biztosítottuk a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, jelenleg egy községben adósságkezelési tanácsadást végzünk,
hátrányos helyzetű családokat és egyéneket különböző formában támogatunk, (adományokkal, tüzelővel, élelemmel, kríziskölcsönnel, karácsonyi csomagokkal)

Támogatóink:

Mór város önkormányzata
Benteler Kft
Pódium 2000
Erdőmentők Alapítvány
Dr. Kolozsvári Ügyvédi iroda