Menü Bezárás

Családsegítő Alapítvány

Árkipuszta

„MÓR-Árkipuszta – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program”

Árkipuszta terület Mór Város külterületén, a Pusztavámra vezető Árki utca és pusztavámi iparterületre vezető bekötőút kereszteződésénél található, ahol két volt majorsági épület áll, melyeket mezőgazdasági és ipari építmények öveznek. A két volt majorsági épület együttese képezi azt a szegregátumot, amelyre a fejlesztés irányul.

A projekt beavatkozási területei koncentráltan a szegregátum folyamatainak visszafordítására irányulnak, s előkészítik mind a jelenlegi szegregátumban élők, mind a fogadó társadalom szereplőit a kölcsönös együttműködésre, a konfliktusmentes együttélésre.  A projekt során olyan beavatkozások történnek, melyek előkészítik az integrációt, mind a társadalmi, mind pedig a munkaerő-piaci integrációt, erősíti a társadalmi kohéziót és megszakítja a szegregációs folyamatokat, a fiatalabb generációk számára pedig lehetőséget teremt az iskolai- és később a munkaerő-piaci integrációra.

A projekt célja az árkipusztai szegregációs folyamatok visszafordítása és az árkipusztai lakosok integrációja a móri társadalomba.

Részcélok:

 • az árkipusztaiak felkészítése a településre költözésre, 
 • illetve a fogadó (móri) lakosság felkészítése a minél inkább konfrontáció- és konfliktusmentes együttélésre
 • az árkipusztai lakosok munkaerő-piacra történő visszalépésének elősegítése elsősorban képzés, fejlesztések segítségével, 
 • a szociális ellátórendszer számukra történő elérhetőségének javítása, 
 • az árkipusztai lakosság egészségügyi helyzetének javítása, egészségtudatos életviteli döntések meghozatalának,
 •  valamint pénzügyi tervezés és a hatékony háztartás-vezetés kialakításának segítése.

A Családsegítő Alapítvány az alábbi programok, rendezvények szervezésével segíti a célok elérését:

 1. Családi nap
 2. Egészségnap
 3. Főzőverseny lakossági fórumon
 4. Kapcsolatnap
 5. Kertművelés
 6. Kézműves foglalkozások
 7. Kirándulás, környezeti kincsek megismerése
 8. Lakossági fórum
 9. Projekt bemutató napok
 10. Pénzkezelési tanácsadás
 11. Egyéni fejlesztési tervek készítése
 12. Szakmaközi együttműködés bevezetése
 13. Közlekedésbiztonsági és Környezetvédelmi nap
 14. Sportnap
 15. Szűrőnap 
 16. Bűnmegelőző, valamint Segédeszköz használati tanácsadói napok